About

Về JobHop

Jobhop là một ứng dụng điện thoại tìm việc thông minh giúp kết nối giữa những cá nhân có nhu cầu tìm việc với nhà tuyển dụng uy tín.

Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng cải tiến và hoàn thiện để đảm bảo sứ mệnh của mình: kết nối công việc với người phù hợp.